اسپری رقیق پاش ساده عاج دار و بدون عاج سفید و مشکی

با دهانه 18، 20، 24، 28 میلیمتر و  ارتفاع درب 410 میلیمتر
مناسب برای پاشش انواع مایعات رقیق بخصوص محلول ضد عفونی کننده

اسپری رقیق پاش لوکس طلائی سفید، طلائی مشکی، نقره ای سفید

با دهانه 24 میلیمتر و  ارتفاع درب 410 میلیمتر
مناسب برای بطری های بادی اسپلش و …